اداری - آموزشی

اداری - آموزشی

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

با پیگیریهای مداوم مسئولین زمینه صدور احکام فوق العاده نوار مرزی فرهنگیان سروآباد ، طبق بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم شد.لازم به ذکر است که فرهنگیان شاغل در مناطق مرزی از سقف بند فوق الذکر برخوردار خواهند شد.

بند 1 ماده 68 :

1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲۷ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۲۵
۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۲۰
۱۹ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۸
۱۸ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۴

تصویر رای شماره 2001-1998 مورخ 93/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از کارکنان اداری و آموزشی و توانبخشی به پیوست ارسال می گردد.

۱۸ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۰
۱۸ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۱۳
۱۵ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۰
۱۴ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۴
۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۵۶
۱۳ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۲