اداری - آموزشی

اداری - آموزشی

۹ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

توضیح اداره کل امور اداری و تشکیلات در مورد افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی فرهنگیان

۲۹ مهر ۹۴ ، ۱۵:۵۵
۲۰ مهر ۹۴ ، ۲۰:۳۳

نکاتی در خصوص بستن سال تحصیلی

  1- اطمینان از ورود تمامی نمرات مطابق با لیست دستی دبیر

 2-  پس از ثبت کلیه سوابق لیست دستی و لیست کامپیوتری را به دقت کنترل و در صورت نیاز اصلاحات را انجام دهید.) لیست کامپیوتری دبیر باید به رویت دبیرمحترم رسانیده و دبیر محترم پس از اطمینان از صحت ثبت لیست دستی با لیست کامپیوتری با قید تاریخ، امضا نماید.

  3-  گروه درس را چک نمایید تا درست ثبت شده باشد

 4-  موقع ثبت نمرات دروس مهارتی  در شاخه کاردانش  دقت نمایید که اگر دانش آموز حد نصاب قبولی را کسب نموده باشد نمره ثبت و مدل گروه را به عادی تغییر دهید در حالت جاری و جاری ردی هیچ نمره ای در سیستم ثبت نمی گردد.

۱۸ مهر ۹۴ ، ۲۲:۳۶

چگونگی کسر مقرری ماه اول از کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری تابع صندوق بازنشستگی کشوری

بخشنامه شماره 15049 / 200  مورخ 31 / 6 / 1390   معاون توسعه مدیریت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص چگونگی کسر مقرری ماه اول از کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ 7 / 6 / 1390  بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بندهای (۴) و (۵) ردیف «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ابهامات و سوالات دستگاه های اجرایی و صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص چگونگی کسر مقرری ماه اول از کارمندان مشمول قانون مذکور که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند تصویب نمود :
مبنای کسر مقرری ماه اول (موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری) کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در ماده (۱۰۶) قانون اخیرالذکر خواهد بود . این بخشنامه از تاریخ ابلاغ قابل اجراست .
                                                                لطف ا… فروزنده دهکردی

طبق ماده 106 قانون مدیریت و همچنین بر اساس بخشنامه های ذیل ، کسر مقرری از رتبه بندی فاقد وجاهت است . زیرا جزء حقوق ثابت ، فوق العاده های مستمر و بند 10 ماده 68 نیست.امتیاز رتبه بندی تنها هنگام چاپ احکام بر روی حق شغل قرار گرفته اما در سیستم پرسنلی در بند جداگانه ای ذکر شده است.چنانچه جزء حقوق ثابت به شمار می آمد باید موجب افزایش دو بند فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می شد.

دریافت بخشنامه1

دریافت بخشنامه2

۱۸ مهر ۹۴ ، ۱۷:۳۷
۱۷ مهر ۹۴ ، ۱۴:۵۰

معاونان محترم اجرایی :

نگارش 14.3 سیستم دانا،هم اکنون از طریق سرور قابل دریافت می باشد.
تغییر در ارسال اطلاعات به سرور متمرکز در سال 94
۱۳ مهر ۹۴ ، ۱۲:۲۸

معاونان محترم اجرایی :

نگارش 14.2 سیستم دانا ، جهت رفع خطای 25 هم اکنون از طریق سرور قابل دریافت می باشد.

۱۱ مهر ۹۴ ، ۱۳:۲۶
۰۶ مهر ۹۴ ، ۱۲:۵۹

 همکاران محترم ، نگارش 14.1 دانا متوسطه و 6.2 پیش دانشگاهی هم اکنون از طریق سرور قابل دریافت می باشد.

برای شروع سال تحصیلی 95-94 نصب نگارش جدید الزامی می باشد.

۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۲:۰۵