اداری - آموزشی

اداری - آموزشی
ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر مجوز اعطای تفاوت تطبیق به کارمندانی که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می‌شوند (دادنامه شماره 872 مورخ 14/7/1394 دیوان عدالت اداری)

 ورود به سایت دیوان عدالت اداری

تاریخ: 14 مهر 1394

کلاسه پرونده: 92/207

شماره دادنامه: 872

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز 1388/1/1استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387استخدام شده اند

شاکی: دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 189/20000-30/2/1392، ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند

1- بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر « دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

2- به موجب نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه...) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.»

مع الوصف از آنجا که:

1- وفق تصریح تبصره ذیل ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1389 « در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...»

2- مطابق مفاد ماده فوق الذکر « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد... با اجرای این قانون لغو می گردد.»

3- به موجب جزء (الف) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.

4- بر اساس بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت « تفاوت تطبیق» صرفاً ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کرده اند کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (1/1/1388) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده اند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.
علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر، که مستند به نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مندرج در ردیفهای (4) و (5) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.

همچنین به دلیل بار مالی پیش بینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذی ربط مغایر با بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 ارزیابی می شود.

علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود:
دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند."

متن نامه شماره 102118/91/231/د-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

"برادر ارجمند جناب آقای مسلمی

رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل

موضوع: استعمال واژه تطبیق

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 919193/91/222/د-19/9/1391 در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه 3/8/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی » اعلام می دارد:

به نظر این امور، واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان
مشابه که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند، و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله، در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.- رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین، معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 11481/92/231-18/6/1392 توضیح داده است که:

"بازگشت به نامه شماره 112253/92/231/د-24/4/1392، در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389، به آگاهی می رساند:
بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه 1387 که دارای شرایط نظیر هستند، صادر شده است و تاکنون مصوبه ای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است."

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 809/20000-8/10/1393 از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/7/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده 78 قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن دستگاه های اجرایی موظف شده اند « احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره 103118/91/231/6- 26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.