اداری - آموزشی

اداری - آموزشی

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

عدم تاثیر افزایش حق شغل ناشی از رتبه بندی حرفه ای معلمان در سایر فوق العاده های مشمولین شاغل در واحدهای آموزشی و پرورشی در نیمه دوم سال 94

دریافت بخشنامه

۲۲ دی ۹۴ ، ۱۵:۲۸

بخشنامه شماره 18/710 مورخ 19/10/94 موضوع عدم پرداخت تفاوت تطبیق به استخدامی های بعداز 14/7/94 بر اساس رای دیوان عدالت اداری

                                                                          دریافت بخشنامه

۲۰ دی ۹۴ ، ۱۵:۲۳