اداری - آموزشی

اداری - آموزشی

۴۵ مطلب با موضوع «دستورالعمل ها و بخشنامه ها :: اداری» ثبت شده است

۲۵ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۱۲
۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۰۸

در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28/5/94 مجلس شورای اسلامی،  داوطلبان واجدشرایط  به عنوان معلم حق التدریس بکارگیری خواهند شد.

دریافت شیوه نامه

۲۳ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۰۲

بر اساس این دستورالعمل ، رشد ضریب حقوق کارمندان دولت ده درصد (۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پیش بینی شده است.همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است.

دریافت

۱۹ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۴۴
دریافت صفحه 1
دریافت صفحه 2
براساس این بخشنامه تنها یک مقطع تحصیلی بالاتر، نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در زمان استخدام ، قابل اعمال خواهد بود.
۱۷ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۰۳
۰۴ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۴۰

کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. هر کارمند حقوق و تکالیفی دارد که در صورت چشم‌بستن بر آنها تنبیه‌های انضباطی در انتظار وی خواهد بود.

۰۴ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۳۱

طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

دریافت

۲۸ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۴۳
۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۲۵

با توجه به مشکل سامانه نقل و انتقال ، نتایج انتقالات داخل استان به شهرستانها و مناطق تابعه ارسال گردیده است.

۲۶ مرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۷